Skip to main content

Lloguer i gestió patrimonial

Lloguer i gestió patrimonial

 

Estem especialitzats en l’arrendament, tant d’habitatges com d’usos diferents.

Oferim un servei bidireccional, entre l’arrendador i l’arrendatari:

 • Assessorament previ a la comercialització.
 • Optimització de les condicions per aconseguir un arrendament sòlid.
 • Filtratge i estudi de solvència dels candidats.
 • Seguiment de pagaments, actualització de rendes.
 • Redacció de contractes, documents, annexos i inventaris.
 • Dipòsit de fiances.
 • Liquidació d’IVA.
 • Canvi de titularitat de subministraments.
 • Tramitació de cèdula d’habitabilitat i CEE.
 • Rescissió, devolució de claus i liquidació de fiances.
 • Seguiment d’incidències.