Segueix-nos a

Política de privacitat

Protecció de dades

Peraire Properties S.L., és titular els fitxers de dades personals rebuts a través del lloc web i s’encarrega de la seva gestió. Les dades personals subministrades mitjançant formularis que consten a la pàgina web de Peraire Properties S.L. seran incorporades a aquests fitxers. L’usuari consent el tractament de les dades personals per part de Peraire Properties S.L., amb la finalitat d’enviar-li la informació que ens sol•licita i posteriorment afegir-les a la nostra base de dades per enviar-li en un futur informació sobre temes de contingut jurídico-fiscal que considerem del seu interès. A més a més es garanteix la confidencialitat i el seu tractament d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007 pel qual s’aprova el reglament de mesures de seguretat dels fitxers, així com l’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) i tota la normativa aplicable en la matèria.

Informar-los que tenen la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de la informació proporcionada dirigint-se per escrit a l’adreça següent: Peraire Properties S.L., Bertran, 18 Bajos • 08023 • Barcelona.

Les dades personals que es sol•liciten als usuaris únicament són aquells que impliquen una identificació de caràcter general i necessaris per a la realització d’un pressupost o una prestació de serveis per part de Peraire Properties SL, sol•licitada prèviament per l’usuari, i que a més proporcionarà aquests els recursos necessaris perquè prèviament al lliurament de dades personals, puguin accedir a aquest avís oa qualsevol informació rellevant. Excepte en els camps que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries.

Propietat intel•lectual i industrial

No està permesa la reproducció, distribució, adaptació, transmissió, alteració o modificació de cap dels continguts i altres elements d’aquesta web sense l’autorització expressa de Peraire Properties S.L. Queda totalment prohibida qualsevol utilització comercial o publicitària dels continguts del web de Peraire Properties S.L.

Continguts i responsabilitat d’usos

La persona que utilitza aquesta web, ho fa sota la seva responsabilitat. Peraire Properties S.L. no es fa responsable de la inexactitud de les dades que pugui contenir aquesta web, ni dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar de l’accés a continguts, informacions i imatges facilitades per la web. Tampoc es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la manca de disponibilitat del funcionament del web. Tampoco se hace responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se puedan derivar de la falta de disponibilidad del funcionamiento de la web. Quan ho consideri convenient, podrà realitzar correccions, millores o modificacions de la informació continguda en la web o en els serveis, sense que això doni lloc a cap dret de reclamació o indemnització, ni impliqui el reconeixement de cap responsabilitat.

Peraire Properties S.L., no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de les dades dels usuaris i de l’ús que facin de la web a través d’aquestes dades. Els usuaris són els únics responsables de les seves claus d’identificació i accés als serveis de la pàgina web, consistint en el codi secret o clau i el nom d’usuari. Peraire Properties S.L. no es fa responsable de l’ús indegut de les claus d’accés dels usuaris per accedir als continguts de les pàgines web que ho requereixin, ni de les conseqüències derivades de qualsevol tipus pel mal ús, la pèrdua o l’oblit per part dels usuaris o de l’ús indegut per part de tercers no autoritzats.